FAQ

Casto_kladene_dotazy_vyuka_jazykuPřipravili jsme pro Vás nejčastější dotazy a odpovědi týkající se Online jazykové výuky, zahrnujících platby za jazykové lekce, rušení výuky, nahrazování svých jazykových lekcí, výměny lektora, zaměstnaneckých výhod, benefičních poukázek, počtu studentů v případě skupinové jazykové výuky online, dárkových poukazů a mnoho dalších. V případě, že jste nenalezli odpověď na Váš dotaz, prosím, neváhejte kontaktovat naši Koordinátorku jazykových kurzů, která Vám Váš dotaz ráda zodpoví.

Vaše nejčastější dotazy

Je třeba online kurz hradit předem anebo mohu splácet?

Ne. Veškeré naše online kurzy můžete hradit měsíčně, a to bez navýšení splátek.

 

Může jazykový kurz hradit můj zaměstnavatel?

Ano, jazykový kurz, nebo jen příspěvek na něj, může financovat Váš zaměstnavatel. Vašemu zaměstnavateli poskytneme v případě zájmu jak fakturu k danému kurzu, tak i potvrzení o poskytnutí výuky či potvrzení o úhradě.

 

Je možné zahrnout online kurz do nákladů z mého podnikání?

Možnost uplatnění výdajů za jazykové vzdělávání jako náklad pro provoz živnosti je specifické dle živnostenského oprávnění. Daňový poplatník musí u finančního úřadu prokázat, že jazykové vzdělávání zajišťuje udržení, zvyšování a prohlubování kvalifikace a zajištění příjmů.

 

Mohu platit benefičními poukazy jako je Sodexo, Benefit apod.?

Přijímáme klasické papírové poukázky či šeky, online platbu benefit kartou či přes portál společnosti poskytující váš firemní benefit. Akceptujeme všechny benefiční poukázky Sodexo Flexi Pass, Sodexo Bonus Pass, Sodexo Dárkový Pass a Sodexo Fokus Pass, Up Unišek, Up Unišek +, Unišek + FKSP, Up Cadhock, Edenred Ticket Academica, Edenred Ticket Multi a Edenred Ticket Compliments, Cafeterie, Benefity, Sodexo Cafeterie ePass, Up Gallery Beta, Edenred Benefity Café, Edenred Benefits, Benefit Plus, Benefit Management a další.

 

Mohu zahájit online kurz kdykoli během roku?

Ano, do našich online skupinových kurzů lze nastoupit i po jejich zahájení. Pomocí výsledku testu Vám vybereme vhodnou skupinu Vaší jazykové úrovně. Cena za online kurz se sníží dle toho, po jaké době jste do kurzu nastoupili. Co se týče individuálních lekcí, termín výuky i samotné zahájení kurzu záleží jen na Vás.

 

Kolik studentů bývá ve skupině?

Online skupinové výuky se účastní maximálně 5 klientů.

U individuálních online kurzů je student jen jeden. V případě, že byste online kurz chtěli absolvovat například s kamarádem, cena výuky se shoduje s individuální výukou.

 

Co když se na výuku online kurzu nebudu moci dostavit?

Individuální lekce lze zrušit 24 hodin předem, náhradní lekce zdarma je k dispozici 3 měsíce od původního termínu. V případě skupinových online kurzů lze lekci nahradit účastí v jiné skupině, která je na podobné úrovni. Lekce, které byly zrušené méně, než 24 hodin před začátkem, propadají a náhrada tak možná není.

 

Lze jazykový kurz přerušit?

U individuálních lekcí jazyků lze kurz ukončit s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Skupinový online kurz přerušit nelze, jelikož je vždy zakoupen na určité období. Ke klientům však přistupujeme individuálně a je možné se na všem domluvit. Pokud by klientovi skupinový online kurz nevyhovoval, je možnost přejít do nižší/vyšší skupiny nebo změnit typ kurzu na výuku individuální.

 

Budu potřebovat učebnici?

Ano, pokud se rozhodnete pro výuku pomocí Callanovy metody. Za poplatek 100 Kč Vám výukový materiál zapůjčíme. Pokud byste měli zájem si učebnici zakoupit, cena jedné učebnice je 400 Kč.

 

Je možné u Vás platit kartou?

Aktuálně není možnost u nás platit přes platební terminál, tuto možnost pro Vás připravujeme. Platba kurzu se standardně provádí převodem na bankovní účet.

 

Musí být na dárkovém poukazu uvedena cena za zakoupený kurz?

Nemusí. Na samotný tištěný poukaz můžete nechat napsat namísto částky jen typ jazykového kurzu, věnování, anebo ponechat poukaz bez jakýchkoliv doplňků.

 

Jaká je minimální hodnota dárkového poukazu?

Minimální hodnota dárkového poukazu na online lekce je 300 Kč.

Naše poukazy lze zakoupit i v nižší hodnotě, než je cena kurzu na jeden semestr (školní půl rok).

 

Pokud daruji 1500 Kč, musí si poté obdarovaný zbytek kurzu dokoupit?
Pokud si student nebude přát další lekce nad rámec hodnoty poukazu, nemusí v kurzu pokračovat.

 

Lze darovanou částku využít na jiný online kurz, než je uvedeno na poukazu?

Ano, uvedenou částku lze využít na libovolný kurz.

 

Jsou dárkové poukázky přenosné?

Ano, poukázku může využít kdokoli, jediné omezení je limitovaný čas využití - 1 rok od zakoupení.

 

Jaké jazyky vyučujete?

Nabízíme online výuku angličtiny, španělštiny, korejštiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny, němčiny, japonštiny, čínštiny, češtiny pro cizince.

Pokud byste měli zájem o lekce jazyka jiného, než je uvedeno výše, kontaktujte nás prosím.

 

Co je to Callanova metoda?

Jedná se o konverzační způsob výuky angličtiny. Hodiny mají speciální strukturu s častým opakováním, a především se klade důraz na to, aby student neustále mluvil. Už v první hodině se úplný začátečník naučí nová slovíčka, která ihned užívá v jednoduchých větách. Mimo důraz na konverzaci student procvičí také psaný projev či výslovnost při čtení.

 

Proč se o Callanově metodě říká, že nás naučí anglicky ve čtvrtině času?

Ke složení jazykové zkoušky jako je například KET, FCE či PET Vám stačí jen čtvrtina času studia ve srovnání s jakoukoli jinou výukovou metodou.

 

Za jak dlouho budu vybraný cizí jazyk ovládat?

Vše záleží na tom, jaký kurz si zvolíte. U individuálních online kurzů se lektor věnuje jen Vám, frekvenci lekcí si zvolíte sami dle časových preferencí. Průměrně při dvou online hodinách týdně dokončíte úroveň v řádech pár měsíců. Naši lektoři u skupinové výuky dávají stejný prostor všem studentům ve skupině. Ve srovnání s individuální výukou je tedy progres o něco pomalejší, na druhou stranu Vás mohou motivovat ostatní studenti.

Nesedí mi lektor.

Lektora máte právo kdykoli během svého kurzu vyměnit anebo jen vyzkoušet jiného. Tzv. chemie je opravdu důležitá a není třeba se stydět o výměnu zažádat. Můžete změnit českého lektora z rodilého mluvčího apod. Nejčastější výměna lektora bývá právě v momentě, kdy klient dosáhne vyšší jazykové úrovně a rád by ve svých jazykových lekcí jen konverzoval s rodilým mluvčím.

Online Jazyková škola

E-mail: info@vyukajazykuonline.cz

Tel.: +420 774 118 911

IČ.: 28595025